stopka

 

„Mała modernizacja” sortowni za nami, umowa na dofinansowanie podpisana – ruszamy z „dużą modernizacją” za ponad 41 mln zł!

 

„Mała modernizacja”

W grudniu 2019 roku podpisana została umowa na wykonanie drugiego etapu (o pierwszym etapie – TUTAJ) modernizacji linii technologicznej sortowania odpadów, polegającego na rozbudowie istniejącej linii o system przenośników i separator optyczny. Zwiększenie ilości odpadów pozyskanych dzięki zastosowaniu dodatkowego separatora  ma związek z obowiązkiem osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych w wysokości minimum 50% ich masy w 2020 roku. Koszt inwestycji wyniósł 5 500 000 zł.

„Duża modernizacja”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał dofinansowanie projektu rozbudowy oraz modernizacji Stacji Segregacji Odpadów ProNatury. Informowaliśmy o tym TUTAJ. 15 maja 2020 r. Spółka podpisała z NFOŚiGW umowę, zgodnie z którą ma otrzymać od Funduszu maksymalną kwotę, o którą wnioskowała, czyli ponad 41 milionów złotych.

Przedmiotem umowy jest udzielenie ProNaturze dofinansowania na realizację projektu „Zwiększenie efektywności Instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy w ramach POliŚ (…)”. Umowa o dofinansowanie nr POliŚ.02.02.00-00-0033/18-00 podpisana została w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Fundusz udzieli dofinansowanie na realizację Projektu, obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu, w kwocie nie większej niż 41 416 488,18 zł, w tym 0% tej kwoty tytułem dotacji celowej oraz 100% tej kwoty tytułem płatności.

Realizacja Projektu ma przyczynić się do znaczącego podniesienia efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych a także sprawić, że sortowanie w mniejszym stopniu będzie wymagało kontaktu pracowników z odpadami. Modernizacja ma zwiększyć szanse na osiągnięcie przez miasto Bydgoszcz wymaganych poziomów recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych w 2022 r. i latach następnych. Zwiększenie odzysku zredukuje ilość odpadów kierowanych do spalarni.

W 2021 r. planowane jest rozpoczęcie budowy wraz z montażem urządzeń, a w 2022 r. rozruchy mechaniczne i technologiczne.

Zmodernizowana linia sortownicza składać się będzie m.in. z zespolonej kabiny doczyszczania poszczególnych frakcji wydzielonych odpadów, 17 separatorów optopneumatycznych, 2 separatorów metali nieżelaznych, 2 separatorów metali żelaznych, 2 separatorów balistycznych, sita kaskadowego 160 mm, sita kaskadowego 40/80 mm czy sita bębnowego o średnicy oczek 160-340 mm.

Modernizacja i rozbudowa dostosuje instalację do zmieniających się przepisów (KPGO, gospodarka o obiegu zamkniętym, konkluzje BAT, projekty nowych przepisów) oraz technologię do nowych strumieni odpadów, w tym większej ilości odpadów z selektywnej zbiórki (frakcja „metale i tworzywa sztuczne”), a także pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza czy uciążliwości zapachowej.

Zgodnie z umową Spółka będzie także realizować działania edukacyjne związane z realizacją Projektu.

- To bardzo ważny dzień dla ProNatury i  Bydgoszczy. Sortownia odpadów to jeden z filarów systemu gospodarki odpadami, ale i pierwsze „serce” Spółki, które bije nieprzerwanie od początku naszej działalności. Modernizacja tej instalacji to nie tylko konieczność, ale kolejny krok milowy po zbudowanym także dzięki wsparciu unijnemu Zakładowi Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych - mówi Konrad Mikołajski, prezes spółki ProNatura.

Wartość całkowita inwestycji wynosi 61 320 600,28 zł i pokryta zostanie ze środków z dofinansowania NFOŚiGW, pożyczki NFOŚiGW oraz częściowo ze środków własnych.

 20200520 100459