Pojawia się coraz więcej pytań, jak w czasie pandemii koronawirusa postępować z odpadami. Czy należy je segregować w tym okresie? Jak mają wyrzucać śmieci osoby przebywające na kwarantannie? Gdzie wyrzucać maseczki i zużyte rękawiczki? Odpowiadamy!

 

Osoby objęte kwarantanną:

Decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych przez osoby objęte kwarantanną oraz w innych miejscach wyznaczonych do odbywania przez osoby kwarantanny, nadal należy traktować jako odpady komunalne.

GIS wyjaśnia, że kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, w celu zapobieżenia szerzenia się choroby COVID-19.

Odpady z miejsc kwarantanny nie mają żadnej styczności z pozostałymi odpadami wytwarzanymi przez wszystkich mieszkańców. Są one osobno odbierane w godzinach nocnych, bezpośrednio z miejsc kwarantanny, bez umieszczania ich w zbiorczych pojemnikach.

Szczegóły dotyczące m.in. godzin odbioru odpadów z miejsc objętych kwarantanną, przekazywane są przez pracowników Biura Obsługi Klienta bezpośrednio osobom objętym kwarantanną.

Jak mają segregować odpady osoby nieobjęte kwarantanną?

Planowe odbiory odpadów od mieszkańców nie ulegają zmianie. Obowiązek segregacji nałożony ustawowo również nie został zniesiony. Apelujemy o maksymalne przestrzeganie zasad segregacji oraz harmonogramów odbioru odpadów, gdyż na ProNaturze od 24 marca br. spoczywają nowe i wymagające obowiązki obsługi osób objętych kwarantanną z całej Bydgoszczy. Tych adresów przybywa. W jaki sposób mieszkańcy nieobjęci kwarantanną mogą ułatwić Spółce codzienną pracę i pomóc w walce o powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa?

- Osoby nieobjęte obowiązkową kwarantanną muszą segregować odpady i stosować się do harmonogramu ich odbioru jak dotychczas.

- Zużyte chusteczki, maseczki, rękawiczki czy pojemniki po środkach do dezynfekcji, a także brudne ręczniki należy wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

- Wyrzucając odpady zmieszane należy użyć dwóch lub trzech możliwie mocnych worków (jeden wewnątrz drugiego),

następnie trzeba szczelnie zamknąć/związać worek i umieścić w pojemniku na odpady zmieszane (resztkowe).

- Po wyrzuceniu śmieci należy dokładnie umyć lub zdezynfekować ręce. Można również używać jednorazowych rękawiczek, które następnie wyrzucamy do nowego worka z odpadami zmieszanymi.

- Prosimy o wstrzymanie się z remontami w celu ograniczenia wydawania oraz odbioru worków BigBag.

- Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej oraz www.czystabydgoszcz.pl.

 

Uwaga! Stan na 30 marca 2020 r.