Co się dzieje z naszymi śmieciami po tym, jak odbierze je firma wywozowa? Powstają z nich produkty codziennego użytku, ciepło, prąd, a nawet nawóz organiczny. By było to jednak możliwe, musimy je segregować. Podpowiadamy, jak to robić z głową!
Co się dzieje z bydgoskimi śmieciami? Trafiają do segregacji i do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. To tutaj utylizowane są zmieszane (resztkowe) odpady komunalne, odpady powstałe po doczyszczeniu selektywnej zbiórki, palne odpady wielkogabarytowe oraz odpady z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych.

Spalarnia sposobem na zmieszane odpady

ZTPOK w Bydgoszczy nie tylko unieszkodliwia odpady, które dzięki temu nie muszą być składowane na wysypiskach, ale jednocześnie odzyskuje zawartą w nich energię – zamieniając ją na prąd i ciepło. To najtańszy, najbardziej ekologiczny i praktyczny sposób na pozbycie się śmieci, które nie podlegają recyklingowi. Miasta, które nie mają własnych ekoelektrociepłowni muszą płacić za dostawy i transport, albo utylizować odpady w droższy sposób!

Kompostownia ProNatury

Odzyskane surowce są ponownie przetwarzane, śmieci resztkowe trafiają do pieca, ale co się dzieje z odpadami biodegradowalnymi? W Bydgoszczy się nie marnują! W ProNaturze działa nowoczesna kompostownia, do której trafia skoszona trawa, liście, rozdrobnione gałęzie – czyli te odpady, które trafiają do brązowych pojemników. Rocznie kompostownia może przetworzyć 4 tys. ton biomasy. Powstaje z niej nawóz organiczny ProNatural.

PSZOK na problematyczne śmieci

Niektórych śmieci nie da się przypisać do żadnej z podstawowych kategorii – nie wyrzucamy ich do przydomowych kontenerów. W tym celu powstały PSZOKi, czyli Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Do PSZOKów możemy oddać śmieci, których nie należy wrzucać do standardowych pojemników, m.in.:
•odpady zielone,
•chemikalia,
•przeterminowane leki,
•odzież i tekstylia,
•zużyte baterie i akumulatory,
•drewno zawierające substancje niebezpieczne,
•plastik twardy i styropian opakowaniowy,
•meble i inne odpady wielkogabarytowe,
•szkło płaskie,
•odpady budowlane i rozbiórkowe,
•zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
•zużyte opony pochodzące z pojazdów o masie do 3,5 t,
•płyty CD i DVD.

W Bydgoszczy znajdują się trzy takie punkty:
•ul. Ołowiana 43 – tel. 52 506 59 23
•ul. Jasiniecka 7a – tel. 52 506 59 24
•ul. Inwalidów 15 – tel. 52 506 59 25

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY?

Odpady to surowce do ponownego wykorzystania. By było to możliwe, muszą jednak trafić w odpowiednie miejsce. Dlatego tak ważna jest segregacja „u źródła”. Przygotowaliśmy dla Was kilka wskazówek, jak zmniejszyć produkcję śmieci, prawidłowo segregować odpady i być bardziej eko!

Poznaj zasady segregacji śmieci

Jak segregować śmieci? Przede wszystkim: zgodnie z wytycznymi. Każda gmina ma swoje zasady segregacji odpadów – czyli to jakie śmieci wrzucamy do jakich pojemników. Obecnie w Bydgoszczy obowiązuje podział na cztery podstawowe kontenery – żółty (na plastik, papier i metal), zielony (na szkło), brązowy (na odpady zielone) i szary (na odpady zmieszane).

Segregacja odpadów w 2020 roku

W 2020 roku zmienią się zasady segregacji śmieci w Bydgoszczy. Od 1 stycznia 2020 segregować będziemy je w pięciu pojemnikach – żółtym (na plastik i metal), zielonym (na szkło), brązowym (na odpady biodegradowalne), szarym (na odpady zmieszane) i niebieskim (na papier i makulaturę).

Wyszukiwarka odpadów

Nie wiesz, gdzie wyrzucić konkretny przedmiot? Odpowiedź znajdziesz na stronie www.czystabydgoszcz.pl, gdzie znajduje się „wyszukiwarka odpadów”. Wystarczy wpisać nazwę przedmiotu lub rodzaju odpadów, aby sprawdzić do jakiego pojemnika powinniśmy go wrzucić.

PROBLEMATYCZNE ŚMIECI
Czy szyby, lustra, żarówki to szkło?

Do zielonych pojemników wyrzucamy tylko butelki i słoiki. Okna, szklane zastawy czy kineskopy można oddać w PSZOKach, zaś szyby samochodowe utylizują specjalistyczne firmy. Błędem jest też wyrzucanie przepalonych żarówek do pojemników z odpadami resztkowymi. Możemy zostawić je natomiast w wielu sklepach, urzędach i PSZOKach.

Baterie, akumulatory, elektronika – gdzie się pozbyć?

W bateriach, akumulatorach i wielu urządzeniach znajdują się substancje szkodliwe dla środowiska, dlatego nie powinniśmy zostawiać je w zmieszanych śmieciach. Zużyty akumulator można zostawić u mechanika, baterie są zbierane w wielu punktach, np. sklepach RTV AGD, a zużyty sprzęt można oddać do PSZOKu.

Farby i styropian a odpady budowlane

Raz w roku możemy zgłosić zapotrzebowanie na wywóz odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Często wśród poremontowych pozostałości zostają nam farby i puszki po farbach. Zamiast zostawiać je w workach typu „big bag” lepiej je oddać w PSZOKu, gdzie trafią do bezpiecznego zagospodarowania. Podobnie jest z wełną mineralną, styropianem budowlanym, workami z gipsem czy cementem – większe ilości należy oddać do utylizacji w specjalistycznych punktach.

Gdzie wyrzucać lekarstwa?

Nie wyrzucajmy resztek lekarstw lub leków przeterminowanych do śmieci. Odpady te najlepiej przynieść do PSZOK lub pozostawić w specjalnych pojemnikach na leki w aptece.