ProNatura została zaproszona przez warszawskie biuro International Republican Institute do udziału w spotkaniu szkoleniowym członków programu Generation Of Active Leaders, które odbyło się na Ukrainie, w Chmielnickim.

Miasto Chmielnicki przystąpiło do realizacji programu „Inteligentne środowisko w Chmielnickim”,
którego celem jest wypracowanie systemowych rozwiązań dot. gospodarki odpadami. Głównym obszarem zainteresowania zarówno samorządu, jak i działającego w Chmielnickim komunalnego przedsiębiorstwa „Spetskomuntrans” były doświadczenia ProNatury z zakresu sposobów utylizacji odpadów budowlanych i zielonych oraz komunikacji z mieszkańcami.

IR UKR 1

Spotkania odbyły się w formie panelu dyskusyjnego z urzędnikami magistratu miasta-gospodarza, prezentacji „ProNatura – od małego ośrodka do ważnego ogniwa w systemie zarządzania odpadami komunalnymi” oraz udziału w konsultacjach z mieszkańcami. Wśród uczestników programu Generation Of Active Leaders znaleźli się także merowie z Gruzji i Mołdawii.

Mieliśmy okazję zaprezentować działalność ProNatury jako elementu systemu gospodarki odpadami działającego w mieście o podobnej wielkości. Urzędnicy magistratu Chmielnickiego, przystępując do realizacji programu środowiskowego, byli szczególnie zainteresowani organizacją logistyki odbioru odpadów, współpracą z gminami, edukacją ekologiczną, kontaktem z klientami oraz polityką inwestycyjną i rozwojem infrastruktury. Mieliśmy także – jako eksperci – zaszczyt wziąć udział w otwartych konsultacjach z mieszkańcami tego miasta.

- Cieszę się, że po ponad 3 latach od Forum Polsko-Ukraińskiego „Nowoczesna Gospodarka Komunalna Miasta Bydgoszczy” którego inicjatorem była ProNatura, nasze relacje z partnerami z Ukrainy nabierają konkretnych kształtów. Nie tak dawno sami korzystaliśmy z doświadczeń miast Europy Zachodniej, dziś – jako swoiste centrum know-how - staliśmy się nie tylko marką rozpoznawalną w kraju, ale i poza jego granicami – komentuje prezes zarządu ProNatury, Konrad Mikołajski.

International Republican Institute jest niezależną organizacją międzynarodową działającą na rzecz promowania demokracji m.in. poprzez rozwijanie partycypacji obywatelskiej w procesie rządzenia oraz pomoc partiom politycznym w wypracowywaniu i realizacji strategii odpowiadającej potrzebom społeczeństwa. Ważnym elementem tych działań jest praca nad zwiększeniem zaangażowania oraz podniesienia roli grup zmarginalizowanych, w tym kobiet i młodzieży. IRI realizuje projekty w 63 krajach.

IRI UKR 2

 

Fot: khm.gov.ua