Przypominamy, że 8 grudnia odbędzie się ostatni w tym sezonie odbiór odpadów zielonych.

Prosimy mieszkańców posesji wielorodzinnych o zgłaszanie chęci wywozu najpóźniej na 3 dni przed odbiorem, tj. do 5 grudnia 2018 r.

 

fot. dmoreaurh/CC0 Creative Commons/pixabay.com