Już po raz siódmy w dniach od 25-27 października 2010 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja "Termiczne przekształacanie odpadów - od planów do realizacji". Tym razem grupa ponad 200 ekspertów z kraju i zagranicy dyskutowałą  w Bydgoszczy nad potrzebami oraz planami budowy w Polsce spalarni odpadów.

Już po raz siódmy w dniach od 25-27 października 2010 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja "Termiczne przekształacanie odpadów - od planów do realizacji". Tym razem grupa ponad 200 ekspertów dyskutowałą w Bydgoszczy nad potrzebami, uwarunkowaniami oraz planami budowy w Polsce spalarni odpadów.

Do Centrum Kongresowego "Opery Nova"  przyjechali eksperci z kraju i zagranicy. Głos zabrali m.in. naukowcy, samorządowcy i przedstawiciele władz rządowych z Polski, Niemiec, Belgii i Szwecji. Reprezentanci funkcjonujących w Europie obiektów termicznego przekształcania odpadów podzielili się doświadczeniami z polskimi inwestorami. Tematem szeregu krajowych referatów było podsumowanie trwającego ponad dwa lata etapu opracowania niezbędnej dokumentacji dla przedstawienia wniosku aplikacyjnego celem uzyskania z UE niezbędnych środków finansowych na zaprojektowanie i budowę tego rodzaju instalacji. Referaty krajowe wspierane były wystąpieniami  ekspertów z krajów UE prezentujących  uwarunkowania dla pomyślnego wdrożenia zaplanowanych inwestycji, ale także obrazujące w tym względzie bogate doświadczenia rozwiniętych krajów UE, w których wybudowano i eksploatuje się setki spalarni odpadów. - Pierwsza spalarnia odpadów w Danii powstała ponad 100 lat temu. My dwa lata temu rozpoczynaliśmy dyskusję o potrzebach budowy spalarni odpadów w Polsce. Poczucie konieczności ich powstania wzrasta. Zwłaszcza od momentu, gdy Unia Europejska rozpoczęła naliczanie kar nakładanych na Polskę za niespełnienie wymogów dotyczących gospodarki odpadami. Codziennie Polska płaci 40 000 EUR kary za składowanie na „wysypiskach” odpadów, które powinny podlegać innemu unieszkodliwieniu – w szczególności spaleniu. Jesteśmy na samym końcu krajów członkowskich UE. W gospodarce odpadami wyprzedzają nas nawet Rumunia, Bułgaria czy Malta - mówi dr Tadeusz Pająk, opiekun naukowy spotkania ekspertów w Bydgoszczy.


Cykl konferencji towarzyszy od samego początku procesowi projektów budowy w kraju spalarni odpadów. Obecnie tego typu zakłady utylizacji chce wybudować kilka największych miast w kraju, wśród nich Bydgoszcz we współpracy z Toruniem.