Z myślą o ekologii

Aktualnie poszukujemy kandydatów do pracy:

Mając na uwadze dbałość o właściwe dysponowanie Państwa danymi osobowymi oraz realizując nałożony obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO), osoby zainteresowane ofertą na dane stanowisko prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych opatrzonych poniższą klauzulą, jej brak uniemożliwi nam realizację procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Oferty pracy prosimy kierować w wygodnej dla siebie formie, tj.:

         *pocztą elektroniczną na adres: biuro@pronatura.bydgoszcz.pl (nazwa stanowiska w temacie maila),

         *osobiście do Biura Spraw Pracowniczych ul. Raczkowskiego 11 85-862 Bydgoszcz

         *osobiście do Biura Obsługi Klienta ul. Wojska Polskiego 48 85-825 Bydgoszcz.

 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące ofert, prosimy o kontakt ze Specjalistą ds. rekrutacji - tel. 690 448 120

 

Klauzula:

Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe zawarte w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane przez administratora tj. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. E.Petersona 22, w celu realizacji procesu rekrutacji i do czasu jego rozstrzygnięcia oraz sporządzenia umowy o pracę w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. a, b, c RODO. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być pracownicy ProNatury przeprowadzający proces rekrutacji i selekcji, ponadto mogą one zostać powierzone firmom informatycznym, z którymi ProNatura podpisała stosowne umowy. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku prowadzonej rekrutacji odbywa się w oparciu o moją dobrowolnie wyrażoną zgodę, niezbędną do realizacji działań rekrutacyjnych, która może być w każdej chwili wycofania. Mam ponadto prawo żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez MKUO ProNatura Sp. z o.o, w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej MKUO ProNatury Sp. z o.o i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną trwale usunięte.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem kontakt z wyznaczonym w MKUO ProNatura Pracownikiem właściwym ds. Ochrony Danych poprzez: ochrona.danych@pronatura.bydgoszcz.pl  lub pod wskazanym adresem siedziby firmy.