Z myślą o ekologii

 

W ramach wizyty studyjnej w Bydgoszczy, poświęconej tematyce transportu i komunikacji miejskiej, gościliśmy w ProNaturze delegację przedstawicieli Miasta partnerskiego Czerkasy na Ukrainie.

W skład delegacji wchodzili: Sotulenko Ruslan - Zastępca Przewodniczącego Organów Wykonawczych Rady Miasta Czerkasy, Yatsenko Oleksandr - Dyrektor Departamentu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miasta Czerkasy, Shkinov Oleksii - Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miasta Czerkasy, Lukyrych Stanislav - Zastępca Dyrektora przedsiębiorstwa komunalnego „CHELUASH”, Korotkoshei Lesia - Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Ekonomicznego. Goście zwiedzili m.in. centralną dyspozytornię, halę waloryzacji żużli, halę kogeneracji oraz tzw. bunkier na odpady. Strona ukraińska nie kryła swojego uznania dla funkcjonowania ekoelektrociepłowni, zarówno pod względem zastosowanej technologii, jak i przebiegu samego procesu utylizacji termicznej. W spotkaniu po stronie ProNatury uczestniczyli m.in. wiceprezes zarządu Dariusz Gręzicki oraz dyrektor ZTPOK Tomasz Gulczewski.

- Czerkasy są zainteresowane czerpaniem z Waszych doświadczeń w zakresie utylizacji odpadów, a fakt iż miasta związane są umową partnerską może otworzyć nowe możliwości współpracy - mówili nasi Goście.

Czerkasy to jedno z najbardziej malowniczych ukraińskich miast, położone na prawym brzegu Dniepru, w odległości 240 kilometrów od Kijowa, liczące ok. 300 tys. mieszkańców. Dzięki bardzo dogodnemu położeniu Czerkasy stały się administracyjnym, gospodarczym, naukowym oraz kulturalnym centrum obwodu czerkaskiego. Obecnie miasto jest największym w regionie ośrodkiem przemysłu chemicznego, elektromaszynowego, włókienniczego, materiałów budowlanych oraz przetwórstwa spożywczego. Uroku miastu dodaje zapora na Dnieprze, która tworzy malowniczy zalew o walorach turystyczno-wypoczynkowych. Bogata i burzliwa historia miasta opiewana jest w narodowych pieśniach i poezji, głównie w twórczości wybitnego ukraińskiego poety, Tarasa Szewczenki.

Przypominamy, że kwietniu 2016 roku odbyła się z inicjatywy ProNautry międzynarodowa konferencja „Nowoczesna gospodarka komunalna miasta Bydgoszczy. Forum Polsko – Ukraińskie” Więcej

 

img_9501
img_9501 img_9501