stopka unijna

Prace na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami prowadzone w ramach realizacji Projektu pn. „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” zmierzają ku końcowi.

 

W październiku w ramach realizacji Zadania nr 2 – „Dostawa maszyn i urządzeń”, zakończono wszystkie prace główne oraz zasadniczą część prac wykończeniowych obejmujących poszczególne elementy nowej linii sortowni.

Sfinalizowano montaż ciągu przenośników łączącego starą halę z nową. W październiku zamontowane zostały ostatnie przesypy, zadaszenia i osłony. W ramach przystosowania do współpracy z nowym przenośnikiem urządzeń technologicznych w starej hali skorelowano parametry pracy przenośnika bunkrowego.

Po przeprowadzonych odbiorach nowa instalacja technologiczna do sortowania umożliwi m.in. poddawanie sortowaniu odpadów selektywnie zbieranych o różnym składzie morfologicznym oraz różnym udziale odpadów niepożądanych z zachowaniem poziomu wydzielenia poszczególnych frakcji materiałowych kształtującym się na poziomie co najmniej 80% ich zawartości w strumieniu odpadów podawanych w obszar działania poszczególnych separatorów.

20231024 115538