Bydgoska Grupa Zakupowa będzie kupować prąd niezbędny do oświetlenia od miejskiej spółki ProNatura, która wytwarza energię podczas przetwarzania odpadów komunalnych. Cena będzie niższa, niż gwarantowana ustawą rządową. To efekt trafnej decyzji o budowie naszej ekoelektrociepłowni oraz inwestowania w odnawialne źródła energii.

Bydgoska Grupa Zakupowa (którą tworzą obecnie Bydgoszcz i podmiejskich 9 gmin) będzie nabywać prąd w II połowie roku w cenie 592 zł za megawatogodzinę. Taką ofertę złożyła bydgoska spółka ProNatura, która wytwarza prąd w czasie termicznego przekształcania odpadów. Jednocześnie prowadzi intensywne przygotowania do budowy biogazowni oraz budowy farmy fotowoltaicznej na nieczynnym już wysypisku.

Starania o możliwość wykorzystywania energii wytworzonej w miejskiej spółce na potrzeby miasta rozpoczęły się już w 2017 roku. Funkcjonujące przepisy obligowały jednak samorządy do zakupu energii w przetargach. W ostatnim postępowaniu dla Bydgoskiej Grupy zakupowej na II połowę tego roku oferta spółki ProNatura okazała się najkorzystniejsza. Bydgoszcz wraz z gminami tworzącymi grupę zakupową będzie nabywać prąd w cenie niższej niż poziom gwarantowany ustawą rządową. Energia pozwoli m.in. oświetlić miejskie ulice i place.

- To początek pewnej drogi i najlepszy dowód na skuteczność i odpowiedzialność samorządów – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – Kierujemy się zawsze interesem mieszkańców. Chcemy rozwinąć możliwości wytwarzania energii przez bydgoskie spółki i powiązać je z popytem ze strony samorządów.  Wymaga to często odważnych, mądrych decyzji, które przynoszą korzyści w dłuższej perspektywie. Taką bez wątpienia była budowa naszej ekoelektrociepłowni. Teraz korzystamy podwójnie. Zorganizowaliśmy jeden z najlepiej funkcjonujących i najtańszych systemów zagospodarowania odpadów. Z drugiej strony wspólnie z naszymi partnerami zyskaliśmy możliwość kupowania prądu w bardzo atrakcyjnej cenie. Niższej, co warto podkreślić niż oferują je państwowe koncerny energetyczne.

- ProNatura w ubiegłym roku po długim okresie starań otrzymała koncesję na obrót energią elektryczną. To umożliwiło nam uczestnictwo, m.in. w tego typu postępowaniach. Bardzo ucieszyła nas możliwość startowania w tym przetargu, a jeszcze bardziej wynik tego postępowania. Energia elektryczna jest produkowana w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, który ma zdolność przetwarzania odpadów w ilości 180 000 ton rocznie, produkując przy okazji ponad 600 000 GJ ciepła i ponad 70 000 MWh energii elektrycznej. Energia i ciepło są produkowane w skojarzeniu, czyli przy blisko 28 MW energii cieplnej jest produkowane ponad 9 MW mocy energii elektrycznej, z czego na to konkretnie zadanie oświetlenia ulic będzie przeznaczonych ok. 6 MW. Blisko 1900 punktów poboru energii, które będzie zasilanych z naszej firmy nie oznacza dokładnie tylu punktów oświetleniowych, bo do każdego punktu poboru energii przyłączonych może być nawet kilkadziesiąt lamp ulicznych. Jest to bardzo duża ilość, a pół roku zasilania przez nas oświetlenia oznacza blisko 1600 godzin pracy naszego generatora tylko i wyłącznie na ten konkretny cel. Oczywiście ze strony Spółki deklaruję pełną gotowość do uczestnictwa w przyszłości w tego typu postępowaniach - mówi Jarosław Bańkowski, wiceprezes Zarządu spółki ProNatura.


W procesie przekształcania, z wytwarzanych przez mieszkańców śmieci produkowanych jest ponad 70GWh  prądu. Dzięki przychodom ze sprzedaży wyprodukowanej energii, koszty unieszkodliwiania odpadów są też niższe.

Ważne liczby:

  • Cena zamrożona rządowa: 790,00 zł/MWh
  • Cena zaoferowana przez ProNatura: 592,00 zł/MWh
  • Okres umowy: 1 lipca - 31 grudnia 2023 r
  • Wolumen: 9,7 GWh
  • Liczba punktów poboru: 1893 ( w tym Bydgoszcz około 865)

350807528 1266443397599067 8467685706853155050 n

350951334 776587737270950 2036666647492747041 n