ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Zakres działalności MKUO ProNatura Sp. z o.o. zorientowany jest wokół czterech kluczowych problemów związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, które z perspektywy zarówno funkcjonowania firmy, jak i korzyści dla gospodarki oraz społeczeństwa stanowią tzw. core business Spółki:

  • Odbiór odpadów komunalnych
  • Składowanie i unieszkodliwianie odpadów
  • Segregacja i odzysk surowców wtórnych
  • Przetwarzanie odpadów komunalnych
  • Oczyszczanie miasta

 

DOMENA DZIAŁALNOŚCI

  • Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Bydgoszczy i na terenie gmin ościennych
  • Segregacja, odzysk i unieszkodliwianie odpadów z terenu Miasta Bydgoszczy i gmin ościennych
  • Utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w energię z województwa kujawsko-pomorskiego