Lokalizacja firmy ma bezpośredni wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą.

Korzystne położenie względem klientów (mieszkańców Bydgoszczy), dostęp do zasobów, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, otoczenie polityczne i prawne wspierające działalność proekologiczną są ważnymi czynnikami decydującymi o powodzeniu MKUO ProNatura Sp. z o.o.

Województwo kujawsko-pomorskie, produkujące rocznie około 135209 tys. ton odpadów (dane GUS za 2012 rok), a tym samym bliskość aglomeracji bydgosko-toruńskiej pozwala na sprawny odbiór dużych ilości odpadów (komunalnych i innych).

Obecnie siedziba główna Spółki mieści się przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy, a Biuro Obsługi Klienta oraz Biuro Zarządu i spraw pracowniczych przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy. Ponadto przy ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy zlokalizowany jest Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych należący do Spółki.

 

Adres korespondencyjny:

ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz