Zakład Gospodarki Odpadami (ZGO) - ul. Prądocińska 28, Bydgoszcz: 

Dział IT, ul. Raczkowskiego 11, Bydgoszcz:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Osoby zainteresowane ofertą na powyższe stanowiska prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) wraz z poniższą klauzulą rekrutacyjną(PDF). Jej brak uniemożliwi nam realizację procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem.

Osoby które nie posiadają opracowanego CV zachęcamy do złożenia aplikacji za pomocą Formularza aplikacyjnego CV na wolne stanowisko pracy.

Dokumenty aplikacyjne (CV) prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: biuro@pronatura.bydgoszcz.pl (nazwa stanowiska w temacie maila) lub osobiście do Biura Obsługi Klienta przy ul. Wojska Polskiego 48 w Bydgoszczy.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące ofert/rekrutacji, prosimy o kontakt z pracownikiem właściwym ds. rekrutacji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:00 tel. 502-770-393.

Mając na uwadze dbałość o właściwe dysponowanie Państwa danymi osobowymi oraz realizując nałożony obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO) proszę o zapoznanie się z klauzulą rekrutacyjną:

Klauzula rekrutacyjna (pobierz plik PDF).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. to lider w branży gospodarki odpadami, z siedzibą w Bydgoszczy, czyli sercu dynamicznie rozwijającego się regionu. Nasza Spółka od lat świadczy kompleksowe usługi w zakresie zbierania, transportu, przetwarzania i utylizacji odpadów, dbając jednocześnie o ochronę środowiska naturalnego oraz zrównoważony rozwój.

Naszą misją jest tworzenie czystszego i zdrowszego otoczenia dla przyszłych pokoleń, co realizujemy poprzez innowacyjne rozwiązania technologiczne i nieustanne doskonalenie naszych procesów. Dzięki zaawansowanym metodom segregacji i unieszkodliwiania, przyczyniamy się do znaczącego ograniczenia ilości odpadów trafiających na składowiska, a także do oszczędności surowców naturalnych.

W ProNaturze stawiamy na rozwój i zaangażowanie naszych pracowników, oferując im możliwości ciągłego doskonalenia zawodowego oraz uczestnictwa w projektach, które mają realny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców. Jesteśmy Przedsiębiorstwem, które łączy nowoczesność z odpowiedzialnością społeczną, co znajduje odzwierciedlenie w naszych codziennych działaniach i długoterminowej strategii.

Dlaczego warto do nas dołączyć?

  • Stabilność i rozwój: Jako część dynamicznie rosnącego sektora, zapewniamy stabilne zatrudnienie oraz możliwości awansu.
  • Innowacyjność: Pracujemy z nowoczesnymi technologiami i stale poszukujemy nowych, lepszych rozwiązań.
  • Ekologia i społeczna odpowiedzialność: Nasza praca ma bezpośredni wpływ na poprawę stanu środowiska i jakości życia lokalnych społeczności.
  • Wspierający zespół: Tworzymy inspirujące miejsce pracy, w którym każdy ma szansę na rozwój swoich kompetencji.

Dołącz do MKUO ProNatura Sp. z o.o. i razem z nami kształtuj przyszłość, w której ekologia i innowacyjność idą w parze!

Proces rekrutacji

Oferta MKUO FIN