Link do postępowania prowadzonego na platformie zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/463867

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Pzp.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia:

dla części I – 252 100,80 zł brutto

dla części II – 63 025,20 zł brutto

dla części III – 126 050,40 zł brutto

dla części IV – 378 151,20 zł brutto

dla części V – 63 025,20 zł brutto

dla części VI – 63 025,20 zł brutto