Międzygminny Kompleks Unieszkodliwienia Odpadów ProNatura Sp. z.o.o organizuje konkurs polegający na przygotowaniu obrazu z nakrętek lub innych tworzyw sztucznych promującego ideę recyklingu. Udział w nim mogą wziąć uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych działających na terenie Bydgoszczy. Do wygrania są urządzenia multimedialne, takie jak słuchawki i głośniki.

Aby zawalczyć o nagrodę wystarczy, że uczeń wykona obraz z nakrętek lub innych tworzyw sztucznych (np. nakrętek, worków, butelek czy folii spożywczej), a następnie zrobi mu zdjęcie i prześlę zgłoszenie. Celami konkursu są m.in promowanie zachowań sprzyjających środowisku, pobudzenie wyobraźni uczniów oraz ich aktywizacja w sferze ekologii.

Zdjęcie pracy uczestnika konkursu należy przesłać na adres mailowy: konkurs@enjoymedia.pl z wpisanym tematem e-mail: KONKURS. Do wiadomości trzeba dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia. W imieniu dziecka pracę konkursową zgłasza jego przedstawiciel ustawowy lub przedstawiciel placówki, do której uczęszcza dziecko. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 14 grudnia 2023 włącznie. Rozwiązanie konkursu nastąpi 15 grudnia.

Konkurs jest elementem kampanii informacyjno – edukacyjnej w ramach projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w ZGO MKUO ProNatura Sp. z o. o. w Bydgoszczy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Załączniki:

-Regulamin konkursu

-Karta zgłoszenia

 

plakat konkursowy