stopka unijna

Z początkiem kwietnia obserwujemy kolejne zmiany na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami. W ramach realizacji Projektu pn. „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” wybudowano już halę sortowni odpadów wraz z infrastruktura towarzyszącą.

     Po zakończeniu prac wykończeniowych budynku hali, polegających m.in. na obróbce blach, montażu maskownic, osadzeniu świetlików i naświetli bocznych, montażu bram wjazdowych, instalacji oświetlenia wewnątrz hali oraz zakończeniu robót związanych z budową dróg transportowych, przekazano nowy budynek hali sortowni dostawcy maszyn i urządzeń. Rozpoczęto tym samym etap transportu i montażu pierwszych elementów wyposażenia technologicznego w tym - będący logistycznym wyzwaniem - transport sita bębnowego. Urządzenie to odpowiadać będzie za podstawowy podział granulometryczny wraz z wydzieleniem frakcji sortowanych odpadów przyjmowanych do sortowni. W kolejnych etapach prac zautomatyzowana instalacja do sortowania i odzysku wyposażona zostanie m.in. rozrywarkę worków, przenośniki taśmowe, separatory metali żelaznych i nieżelaznych, sito kaskadowe, separatory balistyczne, separatory optyczne oraz kabiny sortownicze doczyszczania wszystkich automatycznie wydzielonych frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu.

 

DSC 0277

DSC 0286