Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci naszego wieloletniego pracownika, Jerzego Piotrowiaka. Miał 70 lat. W ProNaturze był zatrudniony od 2008 roku. W 1994 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Robót Publicznych, poprzedniku prawnym Spółki. W związku z przejęciem przez Zakład od 1995 roku wysypiska komunalnego dla miasta Bydgoszczy, został powołany na stanowisko kierownika Kompleksu Odpadów przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy (obecnie nazywany Zakładem Gospodarki Odpadami). W 2002 roku uzyskał uprawnienia do kierowania w zakresie składowania odpadów, których wymagały nowe przepisy ustawy o odpadach. Funkcję tą pełnił nieprzerwanie do końca grudnia 2017 roku. Od 1 stycznia 2018 roku został przeniesiony na stanowisko głównego specjalisty ds. procesu kompostowania a od 2022 roku był głównym specjalistą ds. eksploatacji składowisk. Przez wiele lat nadzorował z ramienia Spółki wszystkie inwestycje na ternie obecnego ZGO. Dzięki ogromnej wiedzy i doświadczeniu od początku istnienia ProNatury zajmował stanowiska kierownicze. Do jego zasług należy m.in. przyczynienie się do modernizacji i rozwoju ZGO, uczestnicząc w budowie kwater składowisk odpadów, Stacji Segregacji Odpadów funkcjonującej na terenie ZGO czy gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Między innymi dzięki jego szczególnemu zaangażowaniu i wiedzy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, Zakład pracuje bez problemów. W opinii Zarządu, Dyrekcji i współpracowników znał swoje miejsce pracy jak własną kieszeń. Był bardzo ceniony przez kadrę Spółki, w każdej chwili służył wsparciem oraz wiedzą koleżankom i kolegom.  

 Medale 10