Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest dla ProNatury bardzo ważne. Dlatego w dniu 10 listopada 2022 roku na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych odbyły się zaplanowane ćwiczenia ratowniczo-gaśniczo-ewakuacyjne.

 

Celem ćwiczeń było sprawdzenie skuteczności przeprowadzenia akcji ewakuacyjnej i ratowniczo-gaśniczej w sytuacji wystąpienia zagrożenia na terenie ZTPOK (w ćwiczeniach nie uczestniczyły jednostki Państwowej Straży Pożarnej), współpracy między pracownikami Spółki zaangażowanymi i wyznaczonymi do prowadzenia akcji, funkcjonowania sprzętu gaśniczego, urządzeń ochrony ppoż. i środków łączności, procedur ewakuacji wśród pracowników ProNatury, pracowników firm zewnętrznych i innych osób wizytujących, a także działania pianowej instalacji gaśniczej bunkra z odpadami.

Przewidziano dwa główne scenariusze (symulowany pożar w bunkrze i ewakuacja budynku administracyjnego) oraz ćwiczenia szkoleniowe z użyciem podręcznego sprzętu ppoż. na placu tymczasowego gromadzenia odpadów.

20221110 090334

20221110 090526

20221110 100324