21 grudnia br. Zarząd „Pracodawców Pomorza i Kujaw” przyjął ProNaturę swoją uchwałą do organizacji.

 

"Pracodawcy Pomorza i Kujaw" to regionalny związek pracodawców działający od 1992 roku w interesie skupionych przedsiębiorców, chroniąc ich prawa. Celem tego Związku Pracodawców jest szeroko rozumiany dialog z partnerami społecznymi, upowszechnianie zasad etyki w biznesie, podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz tworzenie pozytywnego wizerunku zrzeszonych firm członkowskich. Organizacja dzięki swoim inicjatywom w regionie kujawsko-pomorskim stała się istotnym partnerem wspierającym rozwój firm.

Członkowie to przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, zarówno z sektora MŚP jak i duże firmy (w tym z kapitałem zagranicznym). Do organizacji przystępują przedsiębiorcy z różnych branż i o różnej skali działania.

- To bardzo dobra wiadomość! Dynamiczny rozwój ProNatury jest faktem. A proces ten wymaga pełnej synergii, profesjonalnej współpracy z kontrahentami oraz często szybkich działań. Dlatego cieszymy się tym bardziej, poniewaz zyskujemy możliwosc nie tlyko podzielenia się swoimi branżowymi doświadczeniami, a także owocnej współpracy i skorzystania z doświadczeń innych podmiotów zrzeszonych w Związku - mówi Jarosław Bańkowski, wiceprezes Zarządu Spółki ProNatura.