Od 20 kwietnia 2020 r. zostanie przywrócone funkcjonowanie dwóch z trzech Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

Podjęto decyzję o otwarciu dwóch PSZOK od dnia 20 kwietnia 2020 r. po ich zamknięciu w dniu 16 marca 2020 r. z powodu epidemii. Otwarte będą PSZOK-i przy ul. Inwalidów i ul. Ołowianej, natomiast PSZOK przy ul. Jasinieckiej pozostanie zamknięty do odwołania.

Punkty czynne są codziennie od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych.

Warto pamiętać!

Od 1 lipca 2019 r. przywożąc odpady do PSZOK z nieruchomości zamieszkałych należy okazać jeden z rachunków potwierdzających dokonywanie opłat za media w lokalu mieszkalnym, z którego pochodzą odpady (woda, prąd, gaz) lub okazać dokument potwierdzający naliczenie tzw. „opłaty śmieciowej” za lokal mieszkalny, z którego pochodzą odpady – wystawiony przez spółdzielnię, zarządcę lub właściciela budynku wielomieszkaniowego występujący np. pod nazwą „Wymiar opłat”.

Jednocześnie w związku z aktualną sytuacją epidemiczną ustalamy następujące zasady obowiązujące klientów:
– Obowiązywać będą limity w ilości klientów obsługiwanych jednocześnie na terenie PSZOK (max. 2 dostarczających odpady) – pozostałe pojazdy z odpadami oczekiwać będą przed bramą wjazdową,

– Klienci, zgodnie z aktualnymi przepisami, zobowiązani są posiadać założone maseczki zasłaniające usta i nos z uwagi na przebywanie w strefie publicznej,
– Zgodnie z Regulaminem PSZOK – odpady powinny być dostarczone selektywnie, aby umożliwić sprawną obsługę oczekujących,
– Nie należy dostarczać odpadów z lokali objętych kwarantanną.

Dane kontaktowe otwartych miejskich punktów PSZOK:

  1. ul. Ołowiana 43 – tel. 52 506 59 23,
  2. ul. Inwalidów 15 – tel. 52 506 59 25