O ekologii mówimy i słyszymy niemal codziennie, ale nadal niewiele wiemy o tym, jak mocno nasza codzienność –ta osobista i biznesowa – wpływa na środowisko. Czy możemy być bardziej EKO? Czy nasza firma wnosi wystarczający wysiłek w to, aby jak najmniej ingerować w swoje otoczenie? Czy robi w tej kwestii cokolwiek ponad to, czego wymaga prawo? To ważne pytania, które powinien postawić sobie każdy przedsiębiorca. Uczestnicy naszych „Rozmów o biznesie” z pewnością zostali do tego zainspirowani!
Podczas marcowego spotkania networkingowego poznaliśmy dobre praktyki proekologiczne, które zaprezentowali: Piotr Kurek kierownik biura promocji i komunikacji społecznej Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. oraz Sławomir Piotrowski inicjator nieformalnej grupy "SŁAWEK & PRZYJACIELE". Ich aktywność może być inspiracją dla firm działających w różnych branżach.

MKUO ProNatura Sp. z o.o. zajmuje się gospodarką odpadami komunalnymi. Przekształca je przede wszystkim w energię i ciepło, ale również w żużel wykorzystywany przy budowie dróg. Prowadzi też szeroką edukację ekologiczną, zaczynając od przedszkolaków, a na przedsiębiorcach kończąc. Zachęca do redukcji opakowań i mniejszego wykorzystania tworzyw sztucznych, a także do recyklingu. Piotr Kurek zachęca do tego każdego – „Dawajcie nowe życie przedmiotom. Dzięki temu powstaje w firmie wartość dodana. To świetny sposób na integrację zespołu. Warto szukać takich płaszczyzn, gdzie można pokazywać proekologiczne podejście. Promocja tej idei będzie procentować, chociażby w marketingu firmy”. ProNatura przekonała się o tym przy różnych akcjach społecznych, których przykładem jest budowa podświetlanej choinki z butelek PET od trzech lat urozmaicającej świąteczne dekoracje w centrum miasta Bydgoszczy.

To partnerska inicjatywa wykonana wspólnie z grupą aktywistów „SŁAWEK & PRZYJACIELE". Jej inicjator Sławek Piotrowski przekonywał –„Każdy może zrobić coś proekologicznego. Jestem tego żywym przykładem. Nie jestem do tego zobligowany, tak jak spółka ProNatura. Ale uruchamiam różne inicjatywy w skali mikro. Fotele, na których dziś prezentujemy nasze działania, są zrobione właśnie z wtórnych materiałów. Wykorzystaliśmy kartony z opakowania do żaluzji, folię i butelki PET. To naprawdę proste, a zachwyca wszędzie tam, gdzie je pokazujemy!”
Grupa „SŁAWEK & PRZYJACIELE" uruchamia wiele społecznych akcji. Kolejnym ciekawym przykładem jest Wielki Wyścig Butelkowy podczas wydarzenia Ster na Bydgoszcz. Instytucje i przedsiębiorcy budują samodzielnie łodzie z butelek PET, a następnie rywalizują, pokonując na nich spory odcinek na rzece Brda. Ich kreatywność w stylizacji łodzi jest naprawdę imponująca. Do tego świetnie bawią się podczas wydarzenia, które po prostu promuje recykling. Wśród stałych bywalców wyścigu są spółka ProNatura i Pracodawcy Pomorza i Kujaw.

Naszą dyskusję o tym jak być odpowiedzialnym społecznie poprzez ekologię zakończyliśmy zwiedzeniem nowoczesnej instalacji służącej do realizacji procesu termicznego przekształcania odpadów w ProNatura Sp. z o.o. Są tu utylizowane odpady komunalne (zmieszane, powstałe po doczyszczeniu selektywnej zbiórki, jak i palne odpady wielkogabarytowe). Zastosowana technologia uzyskuje parametry emisji znacznie niższe i korzystniejsze dla środowiska niż przewidują to wymagania norm.

GALERIA ZDJĘC ZE SPOTKANIA

Źródło tekstu (autor): www.pracodawcy.info.pl