Spółka ProNatura w dniu 23.12.2011 roku rozstrzygnęła przetarg na wykonawcę odpowiedzialnego za projekt i budowę spalarni odpadów w Bydgoszczy.

Spółka ProNatura w dniu 23.12.2011 roku rozstrzygnęła przetarg na wykonawcę odpowiedzialnego za projekt i budowę spalarni odpadów w Bydgoszczy. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Astaldi S.p.A. i TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia.

Cztery złożone w postępowaniu przetargowym oferty oceniono według następujących kryteriów: cena, koszty eksploatacyjne i parametry gwarantowane instalacji. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 528 288 942,05 zł brutto.  - Pierwotnie Spółka planowała przeznaczyć na realizację inwestycji 504 mln zł brutto. Zamawiający ma jednak możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty – wyjaśnia Marcin Janczylik, rzecznik ProNatury. Wyłoniony wykonawca będzie odpowiedzialny za projekt i budowę zakładu termicznego przekształcania odpadów komunlanych, kompostowni na odpady biodegradowalne, stacji przeładunkowej w Toruniu i uzyskanie stosownych zezwoleń na rozpoczęcie prac budowlanych.

Rocznie spalarnia zamieniać będzie w zieloną energię około 180 tysięcy ton odpadów z Bydgoszczy, Torunia oraz 16 okolicznych gmin. Do spalarni trafiać będą odpady resztkowe, pozostałe po selektywnej zbiórce, sortowaniu i recyklingu. – Spalarnia jest jednym z elementów nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, który rozwiąże problem składowania. Śmieci nadal będą sortowane i poddawane odzyskowi. – tłumaczy Janczylik. - W celu zwiększenia wskaźników recyklingu i selektywnej zbiórki pracom budowlanym w ramach Projektu, towarzyszyć będzie szeroka kampania edukacyjna – dodaje.