Przy ul. Ołowianej 43, Jasinieckiej 7A oraz Inwalidów 15 – tam zaczną funkcjonować nowe miejskie Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bydgoszczy. Dotychczasowe instalacje, mieszczące się przy ul. Inwalidów 45, ul. Smoleńskiej 154 oraz ul. Podmiejskiej 4 od 28 lutego zakończą swoją działalność.

 

Miasto Bydgoszcz realizuje projekt unijny, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli dostarczać powstające w ich domach posegregowane śmieci do nowo wybudowanych miejskich PSZOK-ów. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy bez dodatkowej opłaty dostarczą m.in. meble, odpady budowlane, chemikalia, zużyte opony oraz odpady zielone. Nowością są także odzież i tekstylia oraz popioły.

W miejsce dotychczasowych powstaną trzy nowe, miejskie Punkty. Otwarcie PSZOK-ów przy ul. Ołowianej i Jasinieckiej planowane jest na 1 marca, a 1 kwietnia instalacji przy ul. Inwalidów 7A.

Dzięki nowym PSZOK-om segregacja śmieci w naszym mieście będzie łatwiejsza. Mieszkańcy będą mogli dostarczać do nich powstające w ich gospodarstwach domowych selektywnie zbierane odpady komunalne (kilkanaście frakcji), z wyłączeniem zmieszanych komunalnych, metali oraz tych zawierających azbest. Punkty będą otwarte sześć dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach 8.00-20.00.

Mieszkańcy mogą dostarczać tam:
• odpady zielone,
• przeterminowane leki
• chemikalia,
• akumulatory, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• odpady budowlane, rozbiórkowe,
• zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych, pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton.
• popioły
• odzież i tekstylia

Odpady dostarczone na teren punktów będą tam czasowo magazynowane, po czym zostaną przetransportowane do dalszego przetwarzania – w pierwszej kolejności ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami.

W PSZOK przy ul. Inwalidów powstanie także salka edukacyjna, która będzie wykorzystywana do prowadzenia zajęć edukacyjnych głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Obiekty te powstają z udziałem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu wyniesie ostatecznie 8.247.348,77 zł, z dofinansowaniem na poziomie 5.703.492,24 zł (Fundusz Spójności).

- PSZOK-i są jednym z istotnych elementów nowoczesnego systemu gospodarki odpadami. Nowopowstałe punkty w Bydgoszczy zapewnią mieszkańcom możliwość dogodnej selektywnej zbiórki śmieci. Ponadto umożliwią one pozyskanie większej ilości odpadów oraz powinny wpłynąć na zmniejszenie liczby „dzikich wysypisk”. Cieszymy się z zaufania, jakim darzy nas Urząd Miasta Bydgoszczy powierzając ProNaturze operowanie tymi instalacjami. Dołożymy wszelkich starań, aby funkcjonowały sprawnie – mówi Konrad Mikołajski, prezes spółki ProNatura.

W przypadku wątpliwości co do rodzaju odpadu, który planujemy dostarczyć do PSZOK, zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki:
www.czystabydgoszcz.pl/odpady-komunalne/rady-na-odpady/sprawdz-wyrzucic-odpad lub dzwoniąc na Infolinię: 0 801 055 404, 52 58 58 000.