Bydgoszcz skutecznie walczy o branżę odpadową. Dzięki staraniom władz miasta oraz ProNatury wprowadzone zostaną zmiany w projektowanych nowelizacjach szeregu przepisów, które znacznie ograniczyłyby funkcjonowanie wszystkich spalani odpadów komunalnych w Polsce oraz zwiększały koszty dla mieszkańców.


Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w czwartek 7 lutego w bydgoskim ratuszu, zastępca prezydenta Bydgoszczy Michał Sztybel oraz Konrad Mikołajski, prezes spółki ProNatura, poinformowali, że w związku z kolejną, datowaną na 9 stycznia 2019 r., wersją projektu Ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (nr druku KRM 10-5-19), która pojawiła się na stronach Rządowego Centrum Legislacji, Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski wysłał do Prezesa Rady Ministrów pismo z uwagami oraz prośbą o stosowne zmiany.

Art. 5 pkt 22 Ustawy Nowelizującej przewidywał wprowadzenie w art. 158 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zakazu termicznego przekształcania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. W szeregu innych przepisów, nowelizujących tak – w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 1 pkt 22 lit b Projektu, zmieniający art. 9e UCPG), jak i ustawie o odpadach (art. 5: pkt 3 lit. d), art. 5 pkt. 10 lit. b) Projektu) usunięto z zapisów ustawowych możliwość zagospodarowywania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) w spalarniach odpadów.

Zmiany te stanowiłyby zwrot kierunku polityki gospodarowania odpadami w Polsce Dotychczasowe przepisy dowartościowywały potencjał spalarni odpadów, umożliwiając ustanowienie ich ponadregionalnymi instalacjami przetwarzania odpadów komunalnych. Projektowana nowelizacja odwracała ten trend, sprowadzając rolę ITPOK do instalacji pomocniczych, zagospodarowujących pozostałości po innych procesach. Projektowane zmiany miałyby niekorzystne skutki m.in. finansowe i społeczne.

Stanowisko Miasta Bydgoszczy zostało przedstawione w piśmie prezydenta Rafała Bruskiego do Premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 25 stycznia 2019 r. z wnioskiem o rezygnację z proponowanego zapisu, a także podczas specjalnie zwołanego z inicjatywy prezydenta Bydgoszczy posiedzenia Zespołu Unii Metropolii Polskich ds. Odpadów Komunalnych w dniu 5 lutego 2019 r. Władze miasta spotkały się także z parlamentarzystami Ziemii Bydgoskiej, informując ich o piśmie do Premiera i skutkach dla mieszkańców.

- Skutkiem wejścia w życie pierwotnych zapisów byłby min. 30-procentowy wzrost opłat za śmieci "na wejściu", bo to jest tylko koszt dodatkowej segregacji, bez uwzględnienia innych pochodnych - powiedział podczas konferencji Michał Sztybel.

Podczas spotkania Zespołu ds. Odpadów Komunalnych przedstawicielka Ministerstwa zapowiedziała, że przygotowywane są zmiany, które nie wprowadzą zakazu termicznego przekształcania odpadów.

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy rozpoczął działalność w 2016 roku. W zakładzie odzyskiwana jest energia ze zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości po doczyszczeniu selektywnie zebranych frakcji oraz palnych odpadów wielkogabarytowych. ZTPOK obsługuje Bydgoszcz, Toruń wraz z okalającymi gminami. Instalacja nie tylko unieszkodliwia, ale jednocześnie odzyskuje zawartą w odpadach energię, zamieniając ja na prąd i ciepło.

- Miejska Spółka ProNatura w ciągu 3 lat działalności Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przyjęła do niego około ćwierć miliona ton odpadów tylko z samej Bydgoszczy, a przecież to nie wszystko. Przez bramę spalarni rocznie przejeżdża kilkanaście tys. dostaw tego cennego surowca jakim są odpady. Dziennie przyjmujemy ponad 600 ton a więc w ciągu doby to ok. 60 pojazdów. Z tej przeogromnej góry odpadów Spółka wytworzyła przez te trzy lata prawie 1,5 mln GJ ciepła oraz 182 tys. MWh energii elektrycznej. Kilkadziesiąt tysięcy bydgoskich rodzin korzysta z tej energii – powiedział Konrad Mikołajski.

Warto nadmienić, iż ciepło z bydgoskiej spalarni to najtańsze źródło energii dla sieci KPEC.

Zapis video konferencji prasowej - cz. 1

Zapis video konferencji prasowej - cz. 2

 

Artykuł Urzędu Miasta Bydgoszczy: https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/glos-bydgoszczy-w-walce-o-przyszlosc-gospodarki-o/

 

 W załączeniu prezentacja multimedialna przedstawiona podczas konferencji prasowej w dn. 7 lutego 2019 r.