Od otwarcia bydgoskiego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych tysiące osób zostało objętych edukacją ekologiczną prowadzoną przez ProNaturę. Zbliża się koniec roku szkolnego i przerwa w zajęciach dydaktycznych, więc Spółka będzie kontynuowała swoje działania od września.

 

Bydgoska ekoelektrociepłownia, która pracuje oficjalnie od lutego 2016 roku, w dalszym ciągu budzi ogromne zainteresowanie, a funkcjonująca na jej terenie ścieżka edukacyjna uświadomiła już tysiącom osób, jak ważna jest ekologiczna gospodarka odpadami. Tylko w 2017 roku łącznie ponad 5000 osób zostało objętych edukacją ekologiczną w ramach wizyt studyjnych, a także dzięki zajęciom w szkołach. Specjalną ścieżką edukacyjną przeszły dzieci z przedszkoli, uczniowie, studenci, a także przedstawiciele samorządów, instytucji i stowarzyszeń.
W związku z planowym postojem serwisowym instalacji zajęcia prowadzone w ZTPOK w tym roku szkolnym zakończyły się już w maju. W poprzednich latach takie postoje technologiczne były wykonywane w okresie letnim, ale wyjątkowo w tym roku prace przesunięto na maj, w celu skorelowania z przebudową sieci ciepłowniczej prowadzoną przez KPEC w ciągu ul. Wojska Polskiego i Szpitalnej. Warto pamiętać, iż instalacja ProNatury jest podłączona do sieci KPEC dzięki czemu energia cieplna powstała z utylizacji odpadów trafia do mieszkań bydgoszczan. Czynności serwisowe potrwają do połowy czerwca, a ponieważ zbliżają się wakacje, to ekoelektrociepłownia będzie znowu otwarta dla uczniów od września.
Wycieczki po ZTPOK i prowadzone na jego terenie lekcje to nie jedyna forma edukacji ekologicznej oferowanej przez ProNaturę. W placówkach szkolnych i przedszkolach prowadzone są ekolekcje, podczas których wykorzystywany jest specjalny Ekobus wyposażony w ciekawe i nowoczesne narzędzia dydaktyczne. W 2017 roku odwiedził ok. 1850 przedszkolaków i 960 uczniów.
Prowadzona przez ProNaturę edukacja ekologiczna ma na celu rozwijanie wśród mieszkańców dobrych praktyk postępowania z odpadami, począwszy od świadomych zakupów i ograniczania wytwarzanych śmieci, przez ich segregację, aż po budowanie świadomości, że odpady mogą być wykorzystane jako surowiec energetyczny. Ważne jest stałe uświadamianie i przekazywanie pozytywnych wzorców już od najmłodszych lat, a nie jednostokowe akcje ulotkowe czy reklamowe.
- Edukacja ekologiczna to ważny element ochrony środowiska. Świadomość zagrożeń oraz szans na zdrowe życie w zgodzie z naturą przynosi efekt globalny w postaci czystego środowiska naturalnego. Dbamy, aby edukacja była skuteczna, adresowana do wszystkich i w sposób klarowny przekazywała wiedzę ekologiczną. Cieszymy się więc, że docieramy z naszymi działaniami do tak wielu osób i chcemy, aby z każdym rokiem ta liczba rosła. Od września, po wakacjach, ruszamy znowu z zajęciami na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych – wyjaśnia Konrad Mikołajski, prezes spółki ProNatura.
Ze względu na duże zainteresowanie zwiedzaniem instalacji, ProNatura zaprasza placówki oświatowe do skorzystania z systemu rezerwacji znajdującego się na stronie www.pronaura.bydgoszcz.pl w zakładce „Edukacja ekologiczna”.