Z myślą o ekologii

Zamawiający dysponuje próbkami żużli po waloryzacji w dwóch frakcjach 0 – 8 i 8 – 31,5mm.