• Kontrast
  • Wielkość

Z myślą o ekologii

Rekordy zakażeń koronawirusem sprawiają, że coraz więcej osób przebywa na kwarantannie oraz samoizolacji. Przypominamy, jak wygląda procedura odbioru śmieci z nieruchomości objętych kwarantanną.

Jedną z najważniejszych kwestii, dla osób przebywających na kwarantannie jest to, że nie muszą martwić się o organizowanie odbioru ich śmieci. To Sanepid przekazuje wszystkie niezbędne dane adresowe, najpierw do MOPS, a ten informuje spółkę ProNatura.

ProNatura odbiera odpady z miejsc kwarantanny w całej Bydgoszczy. Odbiór odpadów  następuje w godzinach nocnych pomiędzy godz. 22.00 - 6.00 w dni robocze. Częstotliwość odbioru odpadów z danej lokalizacji wynosi nie rzadziej niż raz na 7 dni. Dokładny termin ustalany jest telefonicznie z pracownikami ProNatury.

Jak zabezpieczyć śmieci?

Wyrzucając odpady zmieszane w miejscach kwarantanny należy użyć dwóch lub trzech możliwie mocnych worków (jeden wewnątrz drugiego), następnie trzeba szczelnie zamknąć/związać worek i przygotować do odbioru z przywieszoną kartką z napisem kwarantanna. Odpady tak przygotowane odbierane są w wyznaczonym terminie spod drzwi mieszkania przez pracownika ProNatury bez bezpośredniego kontaktu fizycznego z osobą odbywającą kwarantannę.

Czy segregować?

Jak wskazuje Sanepid, odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład, stanowią odpady komunalne. Odpady te muszą być gromadzone i odbierane w sposób specjalny tzn.  bez styczności z pozostałymi odpadami komunalnymi wytwarzanymi przez mieszkańców.

Co się dzieje z odpadami?

Odpady są przewożone do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych i wsypywane do bunkra przez wydzieloną do tego celu bramę, a następnie spalane.

Czy śmieci może wyrzucić ktoś inny?

Tylko pracownicy spółki ProNatura, specjalnie oddzieleni od reszty załogi, wyposażeni w kombinezony, maseczki, rękawiczki i środki dezynfekujące oraz wydzielonym pojazdem mogą odbierać odpady od osób przebywających na kwarantannie bezpośrednio spod drzwi mieszkania.

 

Ewentualne uwagi czy reklamacje dotyczące odbioru odpadów od mieszkańców należy zgłaszać do Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej (ROPS Szwederowo - tel. 52 321 63 48). 

Źródło art.: bydgoszcz.pl